Tellus Kaminen
Tellus Pannan

Välkommen till Tellus Rör, Svets och Smide

Tellus är ett företag som sysslar med värmeutrusningar, avloppsrening, vattenrening, industriservice, tillverkning, drift- och underhållsarbete.

Ca 50% av vår totala omsättning utgörs av värmeutrusningar, vilket gör oss till en säker leverantör.

Vi på TELLUS vill kunna erbjuda våra kunder våra tjänster även i framtiden.

Affärsidé värmeutrusningar:
Att bygga och sälja värmeutrusningar med möjlighet till olika alternativ i samma anläggning för ett långsiktigt energi- och miljötänkande.