Tellus Kaminen
Tellus Pannan

Ecobox Small S1 är vår senaste produkt för dig som skall anlägga avlopp för villa eller fritidshus. Ecobox inkluderar en trekammarbrunn samt all rening som krävs enligt Naturvårdsverkets strängaste krav inklusive bakterierening, allt integrerat i en och samma enhet. Utsläppsvattnet håller samma kvalitet som badvatten vid insjöar och kräver ingen efterpolering.

 

ECOBOX SMALL
För ett året runt hushåll eller fritidshus

 

 

ECOBOX MEDIUM
För större hushåll och mindre samfälligheter

 

ECOBOX LARGE
För bostadsområden och större samfälligheter.

 

Läs mer på ecot.se