Tellus Kaminen
Tellus Pannan

Historik

Tellus Rör, Svets & Smide grundades 1983 och är ett väl etablerat företag inom olika verksamhetsområden. Tellus har idag en personalstyrka med 10 medarbetare med kompetens inom installation, service, tillverkning, drift och underhållsarbeten.