Tellus Kaminen
Tellus Pannan

Detta är bränslepellets

Träpellets är det nya bränslet som används alltmer för uppvärmning av exempelvis bostadshus, skolor och villor. Pellets ersätter även kol och olja i kraft- och värmeverk.

Pellets är ett förädlat biobränsle, torkat och pressat till en cylindrisk stav av komprimerad energi. Diametern är 4 - 12 mm och längden 10 - 30 mm. Den tillverkas oftast av råmaterial från vårt svenska skogs- och jordbruk, men även bark, papper, kärnor och skal kan användas. Tillverkningen av pellets är årligen ca 800-900.000 ton, bara i Sverige.
 

Därför gör man pellets
All helautomatiserad förbränning kräver att bränslet har ett bestämt utseende och energiinnehåll, för att möjliggöra en exakt dosering till förbränningen. En pellets framställs med dessa egenskaper: Formen gör också att den lätt rinner i förråd och matningssystem. Pellets som förvaras utomhus under tak suger inte fukt eller fryser.
 

Räcker de svenska skogarna?
Merparten av den råvara som används för tillverkning av pellets är idag rent spill från såg- och snickeriindustrin. Tillväxten i våra skogar har aldrig varit större än nu och överstiger vida avverkningen. All den olja som idag importeras för uppvärmning av småhus kan ersättas med pellets utan att detta förhållande ändras.
 

Halva kostnaden redan idag
Sverige har idag i jämförelse med övriga Europa låga energipriser. Men både elström och olja kommer dock att stiga kraftigt de närmaste åren - oavsett kärnkraftens vara eller icke vara. Redan idag kan en övergång till pelletseldning halvera din uppvärmningskostnad.
 

Producenter av pellets
Tillverkare finns över hela landet och med aktörer som Shell och andra oljebolag är distributionen rikstäckande. Pellets kan idag köpas i 16 kg säckar, 500 kg retursäck samt i bulk för tankfyllning. Listan nedan visar svenska producenter av förädlade biobränslen, såväl pellets som briketter och pulver. Därtill finns ett stort antal små producenter av främst briketter samt några större som baserar sin produktion på sorterat avfall.

 

Läs mer på ecotec.net eller Ulma.se