Tellus Kaminen
Tellus Pannan

PELLETSPANNOR

Hög effektivitet & Lång livslängd

Genom att använda en panna ur Tellus FD-serien i kombination med en ackumulatortank vid pellets- och spannmålseldning kan du sänka din energiförbrukning drastiskt. I förhållande till uppvärmning med vattenburen el och olja kan det handla om en besparing upp mot 50%. Pannorna i Tellus FD-serien har en rad fördelar. Investeringskostnaden är låg, effektiviteten hög och livslängden lång. Till detta ska läggas att askyttrummet är väl tilltaget, något som innebär långa intervaller mellan uraskning. Ett plus är också att rengöringsprocessen är enkelt att utföra.

Gjutjärn är ett gammalt beprövat material vad gäller panntillverkning. Därför är det  inte någon tillfällighet att Tellus  FD är en serie pannor är tillverkad av gjutjärn för bästa kvalitet och livslängd. Pannorna i Tellus FD-serien är i första hand avsedda för pellets -och spannmålseldning men går naturligtvis också att elda med ved och olja.

Pannorna i serien ska kopplas mot ackumulatortank om 500 liter, för största möjliga energibesparing. Kombinationen FD och ackumulatortank innebär vid pellets- och spannmålseldning mindre utsläpp från förbränning, högre verkningsgrad och större varmvattenbuffert. Andra positiva egenskaper är att det är möjligt att koppla solvärme och elpatron till ackumulatortanken. Med andra ord kan tanken fungera  som varmvattenberedare utan att det sker någon förbränning i pannan.
Det låga priset och fem års garanti är självklart en stor trygghet för dig som kund.

 

Tekniska data   F5D F6D F7D F8D F10D
Effekt/Ved  kw(kcal/h) 25,6 (22 000) 30,2 (26 000) 34,9 (30 000) 39,6 (34 000) 49
Effekt/Pellets  kw 12 till 14 14 till 16 16 till 20 20 till 25 30 till 40
Volym brännkammare liter 34,0 42,5 51,0 59,5 76,5
Undertryck skorsten mbar 0,12 0,13 0,15 0,18 0,22
Pannans djup mm 555 655 755 855 1055
Djup brännkammare mm 390 490 590 690 890
Antal sektioner   5 6 7 8 10
Provtryck bar 4 4 4 4 4
Vattenvolym liter 31 35 39 43 51
Vikt kg 245 280 315 350 420

 

TELLUS A25 för pellets och spannmål mm.

 

 


Pellets Spannmål Flis Olja El

Effekt 10-25 kW

Automatisk uraskning

Miljövänlig uppvärmning

Servicevänlig

Lättplacerad
 

Mångsidig och effektiv

Valfrihet

Lättplacerad och mångsidig Genom valet av en Tellus A25 slipper ni binda upp er på endast ett bränslealternativ. Tack vare den genomtänkta konstruktionen är alternativen många, pellets, spannmål, flis, olja, el mm. Tellus A25 finns i olika utföranden för att ni utifrån era behov och önskemål ska få en så välfungerande och effektiv lösning som möjligt.

Mångsidighet

Med möjlighet att på ett enkelt sätt kunna välja var brännare skall monteras, till höger, vänster eller rakt framifrån, blir Tellus A25 lättplacerad även i ett mindre pannrum. Tellus A25 finns också för eldning mot ackumulatortank, vilket gör det möjligt att även komplettera uppvärmningssystemet med solvärme.

 

Tekniska data  
Effekt Pellets Spannmål Flis Olja 10-25 kw
Effekt EL 6-12 kw
Maxtemp 100 °C
Max tryck 1,5 bar
Spänning 230-400 V / 50 Hz
Undertryck skorsten 1,5 mmvp
Rökrör 150 diam
Vattenvolym 145 liter
Vikt 230 kg