Tellus Kaminen
Tellus Pannan

Väremepump berg 

Installerar du en värmepump från CTC, ingår Energyflex. Det ger dig frihet att längre fram komplettera till exempel bergvärmen med andra kostnadseffektiva värmekällor.

Våra värmepumpar är rustade både för dina drömmar och för olika scenarion när det gäller framtida tillgång och pris på energi. Så oavsett om du planerar att anlägga en swimmingpool, glasa in uteverandan eller bygga till för tonårsbarnen, kan du dimensionera värmesystemet för ditt nuvarande behov och senare köpa exempelvis solpaneler som levererar den komfort du då behöver. 

Att välja en värmepump från CTC är att göra ett val med bibehållen valfrihet.

Det enda definitiva är flexibiliteten

Med CTC Energyflex kan du till exempel:

  • låta en ved- eller pelletskamin bidra med värme antingen via en vattenmantel eller via en luft/vattenvärmeväxlare
  • njuta i bubbelbadet och ändå ha gott om tappvarmvatten över till resten av familjen
  • låta styrsystemet välja den för tillfället mest kostnadseffektiva värmekällan

Läs mer på ctcvarme.se