Tellus Kaminen
Tellus Pannan

          

 

 

 

DPX 25

DPX 35

DPX 45


DP 75


DP 95

Nominell effekt 25 kW  35 kw  45 kw 75 kw 95 kw
Föreskrivet skorstensdrag 20 Pa  22 Pa  24 Pa 26 Pa 28 Pa
Max tryck 250 kPa  250 kPa  250 kPa 250 kPa 250 kPa
Längden på matningskammaren 590 mm  690 mm  790 mm 1100 mm 1100 mm
Elförbrukning 38 W  38 w  48 w  54 w 108 w
Rökgastemperatur med nominell effekt 230 °C  225 °C  220 °C  262 °C 287 °C
Genomsnittlig vedförbrukning 7,75 kg/h  9,75 kg/h  11,75 kg/h  18,7 kg/h 29,2 kg/h
Vedlängd 550 mm  650 mm  790 mm 1000 mm 1000 mm
Brinntid 2,5 h  2,5 h  2,5 h  2,5 h 2,5 h
Vattenvolym 68 l  78 l  87 l  164 l  250 l
Temperaturinställning 65-90 °C  65-90 °C  65-90 °C  65-90 °C  65-90 °C
Verkningsgrad 85 %  85 % 86 %  86,2 %   86,2 %
Elektrisk anslutning 230/50 V/Hz  230/50 V/Hz  230/50 V/Hz  230/50 V/Hz   230/50 V/Hz
Vikt 320 kg  390 kg  420 kg  650 kg  800 kg
Vedvolym 125 dm3  158 dm3  190 dm3  360 dm3  440 dm3
Rökgasanslutning 150 mm  150 mm  150 mm  219 mm   219 mm
Lucköppning 235x445 mm  235x445 mm  235x445 mm  235x445 mm  235x445 mm
Pannans Vikt 370 kg  405 kg  430 kg  650 kg  800 kg
Pannans bredd 690 mm  690 mm  690 mm  700 mm   700 mm
Pannans höjd 1240 mm  1240 mm  1240 mm  1460 mm   1460 mm
Pannans djup 1160 mm  1260 mm  1260 mm  1750 mm   1750 mm