Tellus Kaminen
Tellus Pannan

Tillverkning och industriservice

Tellus tillverkar olika svetsmekaniska konstruktioner allt efter behov.
Vi är flexibla när det gäller olika kundunika lösningar.
Vi utför även service, drift och underhållsarbete ått industrin.


Kontakta oss så berättar vi mer